بیمه نامه

انواع بیمه نامه های  مسافرتی:

1_ طرح میدایست

2_آسایش گردشگران

3_توریست برتر

1_طرح میدایست:

خطرات تحت پوشش:

شامل 18 مورد به شرح مندرج در دفترچه بیمه نامه مسافرتی

 

محدوده ی جغرافیایی:

کلیه ی نقاط جهان به استثنای محدوده ی جغرافیایی ایران و کشور هایی که درگیر جنگ داخلی یا خارجی هستند.

مدت پوشش:

_بیمه نامه از تاریخ خروج قانونی بیمه شده از کشور ایران و فقط برای سفر هایی که مدت آنها حد اکثر92 روز باشد معتبر است مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه تری قید شده باشد.

_در صورتی که نوع صفر       multiple  انتخاب شده باشد بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات از کشور ایران سفر نماید.

 

_در صورتی که بیمه نامه یک ساله صادر شود مدت زمان اعتبار پوشش جهت هر سفر حد اکثر 92 روز می باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه:

1_تکمیل فرم پیشنهاد

2_کپی از صفحه ی اول پاسپورت

3_چکپی از صورت حساب بیمه گذار جهت استفاده از تخفیفات شایان وپویان

4_کپی از کارت مهان جهت استفاده از تخفیفات مهان

تخفیفات گروهی طرح میدایست:

اگر مقصد سفر –مدت سفر وزمان پرواز  همه ی اعضاء یکی باشد میزان تخفیفات به شرح ذیل خواهد بود:

حد اعقل 10 نفر وحد اکثر 20 نفر           5درصد

حد اقل21 نفر وحد اکثر 50 نفر           10درصد

حد اقل 51 نفروحد اکثر 100نفر            15درصد

حد اقل 101 نفر وحد اکثر200 نفر            25درصد

201 نفر به بال           25درصد

 

کشور های  cover LIMIT

کل کشور های دنیا            000/50 یورو

کانادا و آمریکا             000/50 یورو

شنگن طلایی            000/50 یورو

شنگن معمولی             000/30 یورو

ترکیه             000/15 یورو

عربستان سعودی            000/15 یورو

خاور میانه وآفریقا              000/15 یورو

کشور های حوزه خلیج فارس (پرشین گلف)             000/10 یورو

 

مدارک مورد نیاز جهت ابطال بیمه مسافرتی:

 

_در خواست کتبی بیمه گذار (باذکر مشخصات حساب بیمه گذار جهت عودت حق بیمه)

_کپی از صفحات پاسپورت جهت کنترل خروج از کشور

 

هزینه ی ابطال بیمه نامه مسافرتی میدایست:

حق بیمه پس از کسر 000/100 ریال هزینه ی ابطالقابل برگشت می باشد.

 

چگونگی استفاده ی بیمه شده از مزایای بیمه نامه:

در صورت وقوع هر یک از موارد فوق بیمه شده میبایست بادر دست داشتن مدارک به شرح زیر پس از ورود به کشوربه شرکت بیمه ی مادر تهرانو یاشعب بیمه ی ما شهرستان ها مراجعه و نسبتبه دریافت خسارت های در تعهد بیمه ما اقدام نمایند.

1_تماس با شماره تلفن های پاسخ گویی شبانه روزی در صورت برومز مشکل جهت راهنمایی و دریافت کد رهگیری.

2_اصل گذر نامه

3_اصل بلیط  مسافرت

4_اصل مدارک و صورت حساب های هزینه های انجام شده

2_طرح آسایش گردشگران:

این بیمه نامه برای تعدادی از کشور ها که مسافرت به آنها جنبه ی گردشگری دارداکثرا در همسایگی ایران قرار دارند طراحی گردیده است.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه ی مسافرتی طرح آسایش گردشگران:

1_تکمیل فرم پیشنهاد آسایش گردشگران

2_کپی صفحه اول پاسپورت

3_تهیه ی دفترچه ی آسایش گردشگران

 

کشور ها ی تحت پوشش طرح آسایش گردشگران:

ترکیه—امارات—آذربایجان—ارمنستان—مالزی—تایلند

آسیای میانه شامل کشور  های ( تاجیکستان/ترکمنستان/ازبکستان/قزاقستان/قرقیزستان)

 

نکات طرح آسایش گردشگران:

_خطرات تحت پوشش شامل 8 مورد به شرح مندرج در دفترچه مسافرتی آسایش گردشگران

_حد اکثر سرمایه بیمه8000 یورو می باشد

_تخفیف گروهی ارائه نمی گردد

_حد اکثر سن متقاضی این بیمه نامه 70 سال تمام تعیین گردیده است.

 

 

 

 

 

جدول مدت اعتبار بیمه نامه وحق بیمه مربوطه:

 

7-1 روز

 

15-8 روز

 

23-16 روز

 

24-31 روز

 

مدت بیمه نامه

 

 

000/170

 

 

 

000/200

 

 

 

000/250

 

 

 

000/300

 

 

حق بیمه(ریال)

بدون مالیات

 

 

 

ابطال بیمه نامه ی مسافرتی طرح آسایش گردشگران:

در صورت انصرافبیمه شده از سفر بیمه نامه ی وی قابل ابطال می باشد. در این صورت حق بیمه پس از کسر 15 درصد هزینه ی ابطال طبق جدول قابل برگشت می باشد.

 

حق بیمه به( ریال)000/170000/200000/250000/300
هزینه ی ابطال500/25000/30500/37000/45
مبلغ قابل برگشت500/144000/170500/212000/255

این بیمه نامه ویژه ی آژانس های مسافرتی وبرای تعداد محدودی از کشور ها که مسافرت به آنها جنبه ی گردشگری دارد واکثرا در همسایگی ایران قرار دارند طراحی گردیده است ونیازی به تکمیل فرم پیشنهاد ندارد.(لیست مسافرین ومشخصات آنها توسط آژانس به صورت مکتوب اعلام می گردد)

پوشش های بیمه نامه:

سقف تعهدات (یورو)شرح پوششردیف
000/8جبران هزینه های پزشکی وبستری در بیمارستان ناشی از بیماری های اورژانس(منشاءآن بعد از شروع سفر سفر بیمه شده باشد) وحادثه1
200پرداختد هزینه های فوریتهایدندانپزشکی ناشی از حادثه

 

2
4000پرداخت هزینه های برگرداندن جسد متوفی3
2000پرداخت هزینه های باز گرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند مشروط به اینکه سن کودک کمتر از 15 سال تمام باشد.4
100پرداخت هزینه های فوریت های آمبولانس5